ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA - INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

Optymalizacja pracy w lakierniach:
Modernizacje w celu podwyższenia wydajności stanowisk pracy.
Obniżanie kosztów eksploatacji lakierni.
Systemy controllingu wydajności stanowisk lakierniczych elementów instalacji lakierni, archiwizacja danych.
Systemy controllingu prawidłowości funkcjonowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych, archiwizacja danych.
Audyt kosztów obsługi / serwisowania lakierni.

REKUPERATOR CIEPŁA
Generatory grzewcze o wysokiej wydajności przerabiające duże ilości powietrza mogą być wyposażone w rekuperatory cieplne. Umożliwiają one odzysk ciepła z wydalanego powietrza (podczas faz malowania i suszenia), poprzez ogrzewanie powietrza pobieranego z zewnątrz.

Zalety rekuperatora:
- Wysoka wydajność
- Oszczędności: rekuperator umożliwia znaczne oszczędności energii,
  zwłaszcza w okresie zimowym.

PALNIK GAZOWY TYPU DIRECT FIRE
Technologia najnowszego palnika z otwartym płomieniem.

Zalety palnika:
- 100% wydajność
- Oszczędność energii
- Krótsze cykle pracy
- Szybsze uzyskiwanie żądanej temperatury
- Bezpieczeństwo
- Kontrola stabilności temperatury
- Brak kominka spalin
- Praktycznie bezobsługowy.

SMART CURE
System Smart Cure to program zapewniający bardzo szybkie utwardzanie powłok lakierniczych, dlatego możliwa jest natychmiastowa praca na pojeździe tuż po zakończeniu procesu obróbki.

Zalety systemu:
- Szybkość: krótszy cykl suszenia
- łatwy w obsłudze
- Ekonomiczny: niskie zużycie paliwa i prądu
Kabiny lakiernicze