STANOWISKA PRZYGOTOWAWCZE

Występują w różnych konfigracjach. Istnieje możliwość adaptacji do istniejących pomieszczeń stanowisk z odsysem dolnym podłogowym
lub z odciągiem bocznym. Dostępne są strefy jedno i wielo-stanowiskowe z możliwością wyposażenia w podnośniki oraz różnego rodzaju promienniki podczerwieni.Strefy przygotowawcze posiadają modułową budowę umożliwiającą dowolną konfigurację stanowiska. Występują w różnego rodzaju wersjach od prostych pojedynczych do wielostanowiskowych i rozbudowanych w dowolnych wymiarach. Alternatywnym rozwiązaniem do kabiny lakierniczej jest stanowisko przygotowawcze z funkcją grzania. Możliwa jest również adaptacja różnego rodzaju pomieszczeń w zależności
od potrzeb Klienta.
Kabiny lakiernicze