STREFY PRZYGOTOWAWCZE DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Występują w różnych konfiguracjach. Istnieje możliwość adaptacji do istniejących pomieszczeń stanowisk z odsysem dolnym podłogowym lub z odciągiem bocznym. Dostępne są strefy standardowe z recyrkulacją powietrza oraz funkcją grzania.

Kabiny lakiernicze