SYSTEMY POMIAROWE

ELEKTRONICZNY SYSTEM POMIAROWY CELETTE NAJA EVOLUTION
Elektroniczny system pomiarowy CELETTE NAJA umożliwia pomiar wszystkich punktów bazowych nadwozia i podwozia pojazdu.

System pomiarowy NAJA jest niezależnym urządzeniem nie wymagającym poziomowania. Urządzenie gwarantuje szybkie zdiagnozowanie punktów bazowych płyty podłogowej bez konieczności demontażu podzespołów samochodu.
NAJA jest systemem bezprzewodowym tzn. pomiędzy zespołem pomiarowym, a częścią komputerową nie ma żadnych kabli, ekranów, sond itp. Przekaz impulsów odbywa się drogą radiową.
Baza danych tzw. karty pomiarowe są opracowywane przy współpracy ze wszystkimi producentami samochodów. Aktualizacja danych dostarczana jest kwartalnie na CD. Przy pomocy elektronicznego systemu można sporządzić dokumentację napraw ( wydruki w postaci graficznej i wartościowej ).
Elektroniczny system pomiarowy NAJA współpracuje ze wszystkimi rodzajami ram naprawczych.

DANE TECHNICZNE:
- Szafka - obudowa
- Suwak pomiarowy
- Liniał pomiarowy
- Bramka pomiarowa HMP
- Zestaw końcówek pomiarowych
- Komunikacja radiowa
- Oprogramowanie
- Ładowarka
- Aktualizacja danych
- Zestaw komputerowy
- Nr.NA.3004 WI.EX
Wyposażenie opcjonalne:
Specjalistyczny wózek GAZELLE - stelaż pomiarowy pozwalający na zamontowanie pomiaru poza ramą naprawczą: podnośnik dwukolumnowy, czterokolumnowy, najazdowy itp. Pozwala na bardzo szybką diagnozę płyty pomiarowej.


SYSTEM POMIAROWY MZ CROSS
System do pomiaru punktów bazowych płyty podłogowej z elektronicznym czytnikiem wyników i bazą danych kart pomiarowych z możliwością wydruku wyników.
System umożliwia pomiar punktów bazowych nadwozia i podwozia pojazdów wszystkich marek na dowolnej ramie naprawczej oraz podnośniku dwukolumnowym.


Dane techniczne:
- listwa pomiarowa: rozpiętość 400-2665mm
- magnetyczne adaptery pomiarowe
- oprogramowanie bazy danych
- obudowa na urządzenie
- Nr.MCR.5500

TELESKOP POMIAROWY
Uniwersalny teleskop pomiarowy dostępny
w podziałkach 920-2600mm, 415-925mm, 950-3200mm oraz 990-4000mm.

Zastosowanie:
- do mierzenia uszkodzonych pojazdów
- pełna kontrola przy naprawach,
- szybkie i pewne sprawdzenie uszkodzonych
  elementów.
Kabiny lakiernicze