Kompleksowe wyposażenie lakierni i blacharni

Szukaj
Close this search box.
Zdjęcia służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i prezentacji produktu.

Redukcja LZO

Realizując kompleksowe linie lakiernicze posiadamy kilka rozwiązań ograniczających emisję substancji lotnych do środowiska, począwszy od podstawowych filtracji suchych przez filtry z węglem aktywnym, aż do instalacji redukcji LZO adsorpcyjno-katalitycznych.

Instalacje adsorpcyjno-katalityczne stosowane są w przypadku, gdy stężenia zanieczyszczeń (LZO) są zmienne w czasie lub nie przekraczają 0,5 g/m3 wyciąganego powietrza. Stosowanie przy tych stężeniach dopalaczy do bezpośredniego utleniania wymaga dużo większych nakładów inwestycyjnych oraz dostarczania przez cały czas energii do podtrzymania prawidłowej temperatury utleniania LZO, przez co koszty eksploatacji są dużo wyższe.

W instalacjach tych zanieczyszczone powietrze kierowane jest do adsorbera, w którym na złożu węgla aktywnego zatrzymywane są cząstki LZO. Po nasyceniu złoża następuje regeneracja złoża gorącym powietrzem. Uwalniane ze złoża węgla cząstki LZO utleniane są w dopalaczu katalitycznym do CO2 i H2O.

Instalacje mogą występować w różnych układach i wariantach. Jeden dopalacz może być wykorzystany do regeneracji (desorpcji) złoża węgla aktywnego jednego, dwóch i więcej adsorberów. Układ instalacji zależy od wielu czynników, między innymi od czasu pracy źródła emisji, wielkości strumienia zanieczyszczonego powietrza, stężenia LZO. Tego typu instalacje znalazły zastosowanie w lakierniach przemysłowych, malarniach, przy klejeniu metali i tworzyw oraz w wielu innych.

Zapytaj o produkt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Złóż zapytanie