Kompleksowe wyposażenie lakierni i blacharni

Szukaj
Close this search box.

Biotechnologia

Doradzamy, projektujemy, wdrażamy i realizujemy innowacyjne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności utylizacji lotnych związków organicznych. Naszym celem jest przystosowanie produkcji do wymagań dyrektywy dotyczącej ograniczenia emisji rozpuszczalników (SED), dyrektywy UE (1999/13/WE) oraz ustawy z dnia 27.04.2001 roku. Prawo Ochrony Środowiska. Proponujemy indywidulane instalacje z zastosowaniem trójfazowego reaktora wykorzystującego procesy bio-oczyszczania gazów, gwarantujące wymaganą redukcję lotnych związków organicznych (LZO) powstałych w procesach produkcyjnych.

Ograniczenie wysokich kosztów inwestycji związanych z dostosowaniem procesów do wymagań prawnych ochrony środowiska. Dobieramy i przystosowujemy instalację do degradacji wybranego zanieczyszczenia. Naszym innowacyjnym produktem są instalacje do bio-utylizacji lotnych związków organicznych i odorów, które charakteryzują się takimi cechami jak:

  • niskie koszty operacyjne takie jak:  
  • niskie zużycie energii, 
  • brak konieczności stosowania katalizatorów, 
  • niska awaryjność instalacji, 
  • niskie koszty obsługi poprzez zastosowanie automatyzacji procesu sterowania oraz monitoringu on-line, 
  • brak opłat z tytułu emisji CO2 i NOx
  • długi okres żywotności instalacji,
  • brak zagrożeń wybuchowych,
  • wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń,
  • wysoka efektywność ekologiczna

Zapytaj o produkt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Złóż zapytanie