ADAPTACJE OBIEKTÓW

Oferujemy różnego rodzaju możliwości adaptacji istniejących hal i budynków poprzez zabudowę specjalnych kabin lakierniczych, stref przygotowawczych z funkcją grzania, generatory grzewczo-wentylacyjne, które umożliwiają rozpoczęcie procesów lakierniczych przy niskich nakładach inwestycyjnych.

Kabiny lakiernicze